Energirådgivning från MT
Start      Teori      Utdrag ur protokoll      Bilder      Energirådgivning      Energideklaration     
 

Energirådgivning

I samband med termografering av en villa görs också en allmän besiktning av det s.k. klimatskalet (vind, väggar, fönster, dörrar), uppvärmning och ventilation för att eventuellt kunna lämna råd om kostnadseffektiva energiåtgärder (energirådgivning).

Vind

På vinden är framförallt isoleringen i bjälklaget intressant. Om behov finns att tilläggsisolera en vind är det ofta den mest lönsamma investering man kan göra ur energisynpunkt. Det är viktigt att ventilationen på vinden är tillfredsställande för att undvika fuktskador.

Ytterväggar

Ytterväggarna är sällan ett problem ur energisynpunkt. För äldre hus kan det ibland vara aktuellt att överväga åtgärder i form av tilläggsisolering eller andra åtgärder. En värmekamera upptäcker om det finns felaktigheter i den befintliga isoleringen eller onödiga köldbryggor.

Fönster och dörrar

Ungefär en tredjedel av värmen i ett hus försvinner genom fönster och dörrar, men det är inte alltid självklart att byta ut äldre fönster som är i gott skick, det finns ibland andra åtgärder. Altandörrar är vanligen stora energibovar. Viktigt är att tätningslister är i gott skick.

Uppvärmning

Äldre uppvärmningssystem är ofta lönsamt att komplettera eller byta ut. Beroende på typ av värmesystem, vattenburet eller direktverkande, finns olika varianter att överväga.

Ventilation

Moderna hus har i de flesta fall helt fläktstyrd ventilation med värmeväxlare som är energieffektivt. Att installera ett sådant system i efterhand i ett äldre hus är mycket kostsamt, men under vissa förutsättningar kan ändå kostnadseffektiva kompletteringar göras.

 
 
 
 
Mälardalens Termografitjänst AB
Oppeby Gård, Äppelbo
611 94 Nyköping
Tel 0730-33 96 28 info@varmefotografering.se