Start      Teori      Utdrag ur protokoll      Bilder      Energirådgivning      Energideklaration     
 

Fakta om strålning och värmekameran

Infraröd strålning

Värmestrålning, IR-strålning och Infraröd strålning är i vardagligt tal tre namn på samma sak. Det är strålning med våglängder mellan 0,7 - 1000 µm, strax över det synliga ljuset och alltså ljus av en våglängd som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. Anledningen att det kallas värmestrålning är att det uppfattas som värme. Alla föremål med en temperatur över den absoluta nollpunkten (-273 °C) sänder ut infraröd strålning. Den infraröda strålningen är proportionell mot föremålets temperatur. Ju högre ett föremåls temperatur är, desto mer strålar det.

Värmekameran

En värmekamera kan ”se” den infraröda strålningen genom att den har en lins av ett material som släpper igenom strålning inom det aktuella våglängdsområdet. Linsen är vanligen tillverkad av materialet germanium. Normalt arbetar en värmekamera med våglängder mellan 5 – 14 µm. En speciell bildsensor känner av och mäter strålningen så som en ljussensor kan mäta mängden synligt ljus. Värmekameran fungerar lika bra i dagsljus som i totalt mörker då den inte är beroende av omgivningsljus, och är mycket användbar för att mäta värme på avstånd. Bilder från en värmekamera är i gråskala då bildsensorn består av bara en typ av sensor och inte ser skillnad på vilken nyans av värmestrålning det är. Ofta används sedan falska färger för att representera temperaturskillnad i stället för gråskala, eftersom det mänskliga ögat har mycket lättare att se skillnad på nyanser än ljusstyrka. En värmebild anger normalt högre temperaturer i ljusa färger, vitt, gult eller rött och låga temperaturer i mörkare färger, blått och svart. Känsligheten hos värmekameran är mycket hög, temperaturskillnader på 0,1 °C kan detekteras.

Användning

En värmekamera är ett värdefullt hjälpmedel inom många områden då värmebilden ger en klar överblick av temperaturförhållandena. Möjligheten att mäta och registrera temperaturfördelning över ett område har stor nytta när det gäller att hitta brister i byggnader och tekniska konstruktioner och kunna åtgärda fel på ett tidigt stadium innan stora energiförluster eller följdskador uppstår. För vissa arbeten är det värdefullt att känna till läget för en värmekälla, t.ex. om man behöver borra i ett golv med värmeslingor. Ett fuktskadat område är inte alltid möjligt att se med ögat, men har en avvikande temperatur från omgivningen som kan visas med en värmekamera. Värmekameran har även medicinsk användning då man kan påvisa en inflammation eller annat problem som påverkar blodcirkulationen och därmed temperaturen i huden.

 
 
 
 
Mälardalens Termografitjänst AB
Oppeby Gård, Äppelbo
611 94 Nyköping
Tel 0730-33 96 28 info@varmefotografering.se