Start      Teori      Utdrag ur protokoll      Bilder      Energirådgivning      Energideklaration     
 

Termogram jämförda med vanliga foton på samma objekt

 
 
Luftinfiltration vid golvsockel. Elementet fungerar normalt.
 
 
 
Brister i vindsisolering
 
 
 
Dåligt utförd väggskarv vid tillbyggnad. Kraftig luftinfiltration
 
 
 
Otät infästning av takbjälke.
 
 
 
Elektriska värmeslingor i badrumsgolv.
 
 
 
Vindsluckan behöver tätas.
 
 
 
Välisolerat hus.
 
 
 
Köldbryggor i hörn. Normalt då isoleringen måste bli sämre på dessa ställen.
 
 
 
Vedeldad panncentral. Välisolerad byggnad, men naturligt värmeläckage runt öppningen till eldstaden.
 
 
 
Kor på bete sen kvällstid.
 
 
 
 
 
Mälardalens Termografitjänst AB
Oppeby Gård, Äppelbo
611 94 Nyköping
Tel 0730-33 96 28 info@varmefotografering.se