Start      Teori      Utdrag ur protokoll      Bilder      Energirådgivning      Energideklaration     
 

Utdrag ur protokoll

Termogram

Termografering är en kvalitativ metod för detektering av brister i klimatskalet. På värme-bilderna, s.k. termogram, har kallare ytor mörkare färg och varmare ytor ljusare färg. Värme-skalan till höger om varje bild visar vilken temperatur som representeras av respektive färg. Så långt det är möjligt ges bilderna i rapporten samma färgskala för att de ska kunna jämföras med varandra.

Mätnoggrannheten för värmekameran är +/- 2 ºC och kamerans känslighet ca 0,1 ºC.

Avvikelser

Temperaturskillnaderna i varje termogram bedöms relativt liknande byggelement där förhållandena kan anses vara normala. Bedömningen omfattar karaktär, temperatur och storlek på avvikelser.

Bedömningen klassificeras som ”Normal” eller ”Åtgärdas”

Normal ligger inom rimliga gränser för vad som kan anses vara acceptabelt.
Åtgärdas avser förhållanden som negativt kan påverka energiförbrukning eller inomhuskomfort eller vara en fara för byggnaden (daggpunkt/kondens) på ett oacceptabelt sätt.
Mätmarkörer

Mätmarkörer placeras dels på avvikelsen och dels på en referensyta som kan anses vara normal så att man kan avläsa temperaturfall och absoluta temperaturen på objekt utan att behöva tolka färgskalan. Inom en rektangel (R) omkring en observation anges max och min temperatur. Finns bara en mätmarkör i bilden så är det för att visa allmän temperatur utan att det är en avvikelse.

Förutsättningar

Tidpunkt
Väderlek
Temperatur
Relativ fuktighet
Daggpunkt
Vind
Påbörjad ca 10.00, avslutad ca 11.00
Halvklart till mulet
Utomhus ca +3 ºC, inomhus ca +22 ºC.
23 %
- 2,1 ºC
Mellan 1-3 m/s
 
 
Entré, äldre husdelen
R1: Max temp 21,0 ºC min temp 9,4 ºC S1: 18,9 ºC S2: 12,6 ºC
Brister i tätningslist runt entrédörr, bristande drevning, luftinfiltration Åtgärdas
 
 
Entré, äldre husdelen
R1: Max temp 23,1 ºC min temp 17,8 ºC
Köldbryggor i hörn. Normalt
 
 
Gång mellan äldre och nya husdelarna
R1: Max temp 23,1 ºC min temp 16,7 ºC S1: 22,0 ºC S2: 23,1 ºC
Ojämn isolering i vindsbjälklag Åtgärdas
 
 
Sovrum. OBS Ändrad temperaturskala!
R1: Max temp 13,6 ºC min temp - 0,2 ºC S1: 13,6 ºC S2: 14,6 ºC
Låg temperatur i dörrkarm. Risk för kondens och fuktproblem Åtgärdas
 
 
Vardagsrum
R1: Max temp 19,9 ºC min temp 14,6 ºC S1: 19,9 ºC
Luftinfiltration mellan vägg och golv. Normalt
 
 
Sovrum, plan 2
R1: Max temp 19,9 ºC min temp 15,7 ºC S1: 19,9 ºC S2: 17,8 ºC
Indikation på brister i isolering. Eventuellt fuktproblem från fönster. Åtgärdas
 
 
 
Mälardalens Termografitjänst AB
Oppeby Gård, Äppelbo
611 94 Nyköping
Tel 0730-33 96 28 info@varmefotografering.se